HTT-Tavarantarkastus

HTT-Tavarantarkastaja Marko Lohikoski

Olen koulutukseltani Insinööri YAMK ja rakennusmestari AMK. Oman laajan kokemuksen erilaisista rakennuskohteista, kokemusta on uudis-, korjaus-, toimitila-, asunto-, teollisuusrakentamisesta. Toiminta-alueena on pääsääntöisesti Uusimaa, Länsi-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa. Voit kysyä tarjousta myös muualle Suomeen.

Yhteystiedot:

Puh. 045 127 2455
Sähköposti: marko.lohikoski@constructionconsulting.fi

Tarkastusryhmäni:

3.3 Rakennustekniikka
3.3.1 Perustukset ja runko
3.3.2 Julkisivurakenteet
3.3.3 Vesikattorakenteet
3.3.4 Täydentävät rakenteet
3.3.5 Pintarakenteet
3.3.6 Ohut- ja muotolevytyöt
3.3.7 Kalusteet
3.3.8 Rakennusaineet ja tarvikkeet

HTT-Tavarantarkistajat

HTT-tavarantarkastajat ovat keskuskauppakamarin valvomia teknisiä asiantuntijoita, jotka ovat oman alansa erityisosaajia. He ovat puolueettomia, hyvämaineisia ja rehellisiä. Kauppakamari määrittelee tarkastajan toimialueen. Tarkastajilla on tyypillisesti rakennusmestarin/insinöörin tutkinto ja vähintään 10-vuoden kokemus oman tarkastusalueen töistä. HTT-tavarantarkastaja on suorittanut vaativan keskuskauppakamarin tavarantarkastaja kokeen. HTT-tavarantarkastajalla ei saa olla sidossuhteita tarkastuksen osapuoliin, esimerkiksi liike-, sukulaisuussuhteita. Tarkastajat itse varmistavat esteettömyytensä.

Tavarantarkastajat ovat antaneet oikeudessa vakuutuksen jossa sitoutuvat täyttämään huolellisesti ammatilliset velvollisuutensa, toimimaan puolueettomasti, noudattamaan toimintaa koskevia määräyksiä ja pitämään salassa tehtävät. He ovat sitoutuneet tavarantarkastuslautakunnan ohjesääntöön tällä vakuutuksella.

Mitä on tavarantarkastus?

Tavarantarkastus on puolueeton tekninen tarkastus. Tavarantarkastaja antaa perustellun asiantuntijan näkemyksen tarkastuskertomuksessa. Tavarantarkastusta käytetään kun palvelun/materiaalin laadussa epäillään olevan virhe.

Tavarantarkastus ei ota kantaa juridisiin seikkoihin. Tavarantarkastuksella saadaan selvyyttä riidan taustalla oleviin teknisiin syihin.

Tavarantarkastus prosessina

Tavarantarkastuksen hinnoittelu

Tavarantarkastuksen hinnoittelu on aina tapauskohtaista. Veloitusperusteet ovat tuntiveloitusperusteisia. Tuntihinta ja arvioitu kokonaistuntimäärä ilmoitetaan tarkastuksesta sovittaessa. Tarkastettavan kohteen arvo tai muu erityinen merkitys tarkastusta pyytäneelle ei vaikuta tavarantarkastuksen hinnoitteluun.

Veloitusperusteisiin sisältyvät mm. seuraavat asiat:

 • Tehtäväsisällön laatiminen asiakkaan kanssa, tarkastuskutsut osapuolille, asiakirjoihin
  tutustuminen ja muut tehtävät.
 • Tarkastus matka-aikoineen
 • Matkakulut(kohtuullinen kilometrikorvaus)
 • Muut asianmukaiset kulut kohtuulliseen määrään saakka
 • Kertomuksen laadinta, liiteaineistot, valokuvien valitseminen ja käsittely, kertomuksen
  tallentaminen ja käsittely
 • Alan ohjeiden ja määräysten yms. läpikäyminen tehtävään liittyvin osin
 • Keskuskauppakamarin kuluosuus joka on 10% tarkastuspalkkiosta.
 • Arvonlisävero 24% pyytäneelle ei vaikuta tavarantarkastuksen hinnoitteluun .

Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja tutkimusten käyttö tavatantarkastuksessa

Tarkastuksessa voi olla tarvetta ulkopuoliselle asiantuntemukselle tai tarkemmille tutkimuksille. Tutkimukset voivat olla esimerkiksi laboratoriotutkimuksia, lujuuslaskelmia, jne. Ulkopuoliset asiantuntijat toimivat nimenomaan asiassa tavarantarkastajan asiantuntijoina.

Ulkopuolisesta asiantuntijasta sovitaan aina tarkastuksen tilanneen kanssa erikseen. Kohteessa voidaan joutua myös tekemään rakenneavauksia, näistä sovitaan aina erikseen.

Tavarantarkastuksesta valittaminen

Tavarantarkastuksesta voi valittaa. Keskuskauppakamarilla tavarantarkastuslautakunta valvoo tavarantarkastajien toimintaa ja käsittelee heidän toiminnastaan tehtyjä valituksia. Valituksen voi tehdä tarkastuksen osapuolet. Tavarantarkastajalle voidaan rikkeestä antaa huomautus, varoitus tai vakavassa tapauksessa peruuttaa tavarantarkastajan hyväksyntä.

Hyödyllisiä linkkejä

Tavarantarkastajayhdistys HTT ry.

Tavarantarkastajayhdistys HTT ry on keskuskauppakamarin hyväksymien tavarantarkastajien yhdistys. Yhdistys on perustettu 1992. https://www.tavarantarkastus.com/cb-profile/519-marko-lohikoski

Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari valvoo tavarantarkastuksia. Keskuskauppakamarin HTT tavarantarkastajat suorittavat palvelun tai tavaran puolueettoman teknisen tarkastuksen. Linkistä lisää tietoa keskuskauppakamarin sivustolta. https://kauppakamari.fi/palvelut/tavarantarkastus/