Palvelut

Monipuoliset konsultointipalvelut

Rakennustöiden tekninen valvonta

Valvonta on oleellinen osa onnistunutta rakennus-projektia. Valvoja pitää huolen että työt etenevät laadullisesti/teknisesti, ajallisesti, kustannusarviollisesti sekä sopimuksenmukaisesti.

Projektinjohtopalvelu (PJP)

Projektinjohtopalvelu (PJP) on joustava, nopea ja edullinen toteutusmuoto. PJP:ssä hankkeen tilaajalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa suunnittelu- ja toteutusratkaisuihin myös toteutusvaiheessa.

Projektinjohtopalvelu (PJP) on rakentamisen toteutusta tilaajan palkkaamalla projektiorganisaatiolla suunnitteluvaiheesta rakennuksen luovutukseen.

PJP:ssä toimimme tilaajan projektiorganisaationa vastaten suunnittelun ja rakentamisen johtamisesta ja tuoden
hankepäätökset tilaajan päätettäväksi siinä laajuudessa kuin tilaaja haluaa.

Rakennustyöt kilpailutetaan ja jaetaan osaurakoitsijoiden tehtäväksi, ja päätoteuttajana toimien johdamme toteutusta hoitaen myös vastaavan työnjohtajan tehtävät.

Marko Lohikoski

Koordinaattorin tehtävät, turvallisuus- ja kosteudenhallinta

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on huolehtia ja varmistaa että työ tehdään turvallisesti. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävä on valvoa ja ohjata kohteen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessinajan.

Asiantuntijalausunnot

Annamme puolueettomat asiantuntijalausunnot kohteen vaurioista, vioista ja puutteista.

Vähähiilinen rakentaminen

Meillä on asiantuntemusta hiilijalanjäljen kokonaisvaikutukseen hankkeessa, hiilijalanjäljen vähentämiseen, sekä laskentaan.

Maankäyttö-ja rakennuslaki uudistuu. Uudistuksen avulla pyritään edistämään hiilineutraalia yhteiskuntaa, luonnon monimuotoisuutta, digitalisaatiota ja rakentamisen laatua. Tämän vuoksi tarvitaan uudentyyppistä osaamista rakennushankkeessa.

Määrä- ja kustannuslaskenta

  • Teemme määrälaskentaa ja kustannuslaskentaa rakennusliikkeille ja muille tilaajille Tocoman ohjelmistolla
 
  • Määräluettelo luo pohjan, kustannusarvioon, tavoitearvioon, tiedonhallintaan, aikataulun suunnitteluun, onnistuneeseen projektiin
 
  • Määräluettelon tarkastelu helpottuu, määräluettelo pienentää riskejä, jää aikaa yrityksen ydinliiketoiminnalle
 
  • Kustannuslaskennan hyötyjä, tunnistat jo hankkeen alussa tärkeimmät kustannuksiin vaikuttavat päätös- ja ratkaisukohdat. Kustannussuunnittelu tuo säästöjä hankeeseen. Hanketta pystytään ohjaamaan kustannusosaamisella kohti taloudellisinta ja käyttökelpoisinta tulosta.
Määrä- ja kustannuslaskelma - rakennuttajapalvelut - konsultointi