Palvelut

Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut

Monipuoliset konsultointipalvelut

Rakennustöiden valvonta

Valvonta on oleellinen osa onnistunutta rakennusprojektia. Valvoja pitää huolen että työt etenevät laadullisesti/teknisesti, ajallisesti, kustannusarviollisesti sekä sopimuksenmukaisesti.

Rakennuttajapalvelut

Projektinjohtopalvelu (PJP)

Projektinjohtopalvelu (PJP) on joustava, nopea ja edullinen toteutusmuoto. PJP:ssä hankkeen tilaajalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa suunnittelu- ja toteutusratkaisuihin myös toteutusvaiheessa.

Projektinjohtopalvelu (PJP) on rakentamisen toteutusta tilaajan palkkaamalla projektiorganisaatiolla suunnitteluvaiheesta rakennuksen luovutukseen. PJP:ssä toimimme tilaajan projektiorganisaationa vastaten suunnittelun ja rakentamisen johtamisesta ja tuoden hankepäätökset tilaajan päätettäväksi siinä laajuudessa kuin tilaaja haluaa.

Rakennustyöt kilpailutetaan ja jaetaan osaurakoitsijoiden tehtäväksi, ja päätoteuttajana toimien johdamme toteutusta hoitaen myös vastaavan työnjohtajan tehtävät.

Marko Lohikoski

Koordinaattorin tehtävät, turvallisuus- ja kosteudenhallinta

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on huolehtia ja varmistaa että työ tehdään turvallisesti. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävä on valvoa ja ohjata kohteen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessinajan.

Asiantuntijalausunnot

Annamme puolueettomat asiantuntijalausunnot kohteen vaurioista, vioista ja puutteista.

Vähähiilinen rakentaminen

Meillä on asiantuntemusta hiilijalanjäljen kokonaisvaikutukseen hankkeessa, hiilijalanjäljen vähentämiseen, sekä laskentaan.

Maankäyttö-ja rakennuslaki uudistuu. Uudistuksen avulla pyritään edistämään hiilineutraalia yhteiskuntaa, luonnon monimuotoisuutta, digitalisaatiota ja rakentamisen laatua. Tämän vuoksi tarvitaan uudentyyppistä osaamista rakennushankkeessa.

Asiantuntijalausunnot riitatilanteissa

Asiantuntijalausuntojen tarkoituksena on auttaa tilaajaa saamaan puolueeton lausunto kohteenvioista, vaurioista ja mahdollisista puutteista. Lausunto auttaa löytämään ratkaisun riitatilanteissa. Asiantuntijalausunto poikkeaa tavarantarkastuksesta siten, että siinä voidaan antaa sovinto-, korjausesitykset ja ottaa kantaa esimerkiksi sopimusasioihin. Lausunnossa voidaan esittää korjaustapaehdotukset pääpiirteittäin, tai tarpeen vaatiessa tarkemmin. Korjaustöille voidaan laatia myös kustannusarvio.

Asiantuntijalausunnon sisällössä mm.

Hinnoittelu

Määrä- ja kustannuslaskenta

  • Teemme määrälaskentaa ja kustannuslaskentaa rakennusliikkeille ja muille tilaajille Tocoman ohjelmistolla
 
  • Määräluettelo luo pohjan, kustannusarvioon, tavoitearvioon, tiedonhallintaan, aikataulun suunnitteluun, onnistuneeseen projektiin
 
  • Määräluettelon tarkastelu helpottuu, määräluettelo pienentää riskejä, jää aikaa yrityksen ydinliiketoiminnalle
 
  • Kustannuslaskennan hyötyjä, tunnistat jo hankkeen alussa tärkeimmät kustannuksiin vaikuttavat päätös- ja ratkaisukohdat. Kustannussuunnittelu tuo säästöjä hankeeseen. Hanketta pystytään ohjaamaan kustannusosaamisella kohti taloudellisinta ja käyttökelpoisinta tulosta.
Määrä- ja kustannuslaskelma - rakennuttajapalvelut - konsultointi