Raatimestari

Raatimestari arvioi puolueettomana ja riippumattomana asiantuntijana esimerkiksi asuntokaupan-, kiinteistökaupan ja rakentamisen riidoissa rakennusvirheitä sekä tuotteissa ja palveluissa olevia virheitä.

RKL-Raatimestari Marko Lohikoski

Lohikoski on oikeutettu antamaan tarkastuskertomuksia seuraavissa rakennustyypeissä tai rakennusteknisissä osissa:

1.2 Vapaa-ajan rakennukset
1.3 Omakoti- ja rivitalot
1.4 Asuinkerrostalot
1.5 Teollisuusrakennukset
1.6 Liike-, toimisto ja erik. rakennukset
1.7 Edellisten korjausrakentaminen

Yhteystiedot:

Puh. 045 127 2455
Sähköposti: marko.lohikoski@constructionconsulting.fi

RKL-Raatimestari

Raatimestari on RKL:n jäsen. RKL-raati hyväksyy raatimestarit. Kyseessä on puolueeton asiantuntija, joka on läpäissyt vaadittavan koulutuksen ja kokeen. Raatimestarit ovat oman erikoistumisalueensa korkeimpia asiantuntijoita. Raatimestarin toimintaa ohjaa RKL-raadin toimintaohje.

Tavarantarkastajat ovat antaneet oikeudessa vakuutuksen jossa sitoutuvat täyttämään huolellisesti ammatilliset velvollisuutensa, toimimaan puolueettomasti, noudattamaan toimintaa koskevia määräyksiä ja pitämään salassa tehtävät. He ovat sitoutuneet tavarantarkastuslautakunnan ohjesääntöön tällä vakuutuksella.

Prosessista

Raatimestarin tarkastus etenee selkeän ennalta mietityn protokollan mukaan yleensä seuraavasti:

1. Tarkastustilaisuuden avaaminen ja osapuolien ohjeistaminen
2. Läsnäolijoiden henkilöllisyyden ja roolien todentaminen
3. Poissaolevien osapuolien kirjaaminen
4. Toimeksiantosopimuksen allekirjoittaminen, jos sopimusta ei ole tehty aiemmin
5. Toimeksiannon sisällön kertaus, täsmennykset ja vahvistaminen osapuolten kesken.
6. Ennakkoon saatujen dokumenttien listaaminen ja selostaminen
7. Paikan päällä saatujen dokumenttien listaaminen
8. Ennakkotutustumisen perusteella esitettävät kysymykset osapuolille
9. Tapahtumien kulun kertaaminen Raatimestarin ennakkoon miettimien kysymysten pohjalta.
10. Paikan päällä saatuihin dokumentteihin kuten suunnitelmiin tutustuminen
11. Itse teknisen tarkastuksen suorittaminen, jossa lomassa osapuolien täsmentävää
haastattelua
12. Lisätarkastuksen tai jälkiseurannan tarpeen määrittely
13. Kiireellisten korjaus- suojaus- tai muiden välttämättömien toimien määrittely
14. Tarkastuksen perusteella nousseet lisäkysymykset
15. Sovintoehdotuksen ja korjauskustannusarvion tilaaminen, jos osapuolet ovat halukkaita siihen
16. Raportoinnin aikataulun arvioiminen
17. Tarkastuksen päättäminen

Raatimestari voi esimerkiksi verrattuna keskuskauppakamarin tavarantarkastajaan poiketen ottaa antaa sopimuksen ja asiaa koskevan lainsäädännön perusteella osapuolien vastuisiin ja velvoitteisiin. Raatimestari tekee parhaan oikeudentuntonsa mukaisen  sovintoehdotuksen.

Sovintoehdotus tehdään vain osapuolien toiveesta. Kun sovintoehdotus tehdään pohjaten asian sopimusasetelmaan ja asiaa koskevaan lainsäädäntöön, ja jopa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiin perustuen, voidaan päästä hyvin lähelle sellaista sovintoehdotusta, jollaisen tultaisiin myös pitkän ja kalliin oikeuskäsittelyn jälkeen. Sovintoehdotus ei ole sitova. Se on osapuolille hyvä työkalu rahan ja ajan säästämiseksi sekä sovinnon aikaan saamiseksi. Raatimestarin lausunnon purkaessa teknisen ongelman, se käsittelee myös osapuolten vastuut ja velvoitteet sekä rakentaa tilauksesta myös sovintoehdotuksen. 

Tämä antaa myös eri oikeusasteissa osapuolien asianajajille ja oikeuden edustajille vahvan dokumentaation asian sisällöstä. Raatimestarin lausunto kestää käsittelyn oikeudessa ja toimii vahvasti oikeuden päätöksentekoa ohjaavana.

Raatimestarien lausunnot tehdään määrämuotoiselle lomakkeelle. Raatimestarien tulee lähettää
tarkastuskutsussaan raatimestarien toimintaohjeote osapuolille. Laajempi toimintaohjeote jaetaan
vain raatimestareille.

Raatimestarin toimintaa ohjaa toimintaohje. RKL-Raati ohjaa ja valvoo raatimestarien toimintaa.
RKL-raati käsittelee raatimestarien toiminnasta tehdyt valitukset. Osapuoli voi osoittaa RKL-raadille
valituksen jos raatimestari ei ole toiminut toimintaohjeen mukaisesti.

Ohjesääntö:
https://www.rkl.fi/content/uploads/2019/05/RKL-Ote-toimintaohjeesta-voimassa-oleva2-3-2012_1.pdf

Raatimestarin tilaaminen ja hinnoittelu

Raatimestarin voi tilata yksityishenkilö, taloyhtiö, julkinen sektori, viranomainen, vakuutusyhtiökuin muukin yhteisö. Tarkastus tilataan yleensä sähköpostilla. Kerro sähköpostissasi tilanne ja muiden osapuolien tiedot. Raatimestari ottaa yhteyttä osapuoliin, ohjeistaa prosessin, pyytää osapuolilta heillä olevat materiaalit sekä lähettää toimintaohjeotteen. Arvioituaan saamiensa materiaalien ja osapuolien selostuksen perusteella tehtäväkokonaisuuden raatimestari voi arvioida toimeksiannon kustannukset etukäteen, suunnitella tarkastuksen ajankohdan, tarkastuksen kulun sekä valmistella osapuolten hyväksynnän saatuaan koko toimeksiannon kirjallisine sopimuksineen. 

Toimeksiantoa ei saa enää tarkastustilaisuuteen kutsumisen jälkeen supistaa tai laajentaa ilman kaikkien osapuolten suostumusta. On erittäin tärkeää kertoa raatimestarille huolellisesti niistä asioista, joita tarkastuksella halutaan selvittää. Tärkeitä asioita tarkastuksesta sovittaessa ovat ajankohta, lausunnon toimittamisaika, ja -tapa sekä raatimestarin laskutusperusteet, kuten kokonaishinta, kustannusarvio tai tuntihinta ja muut kulut. Lausunto toimitetaan sähköisesti. Palkkion etukäteen määrittäminen voi olla vaikeaa, mutta raatimestari voi antaa suuntaa antavan arvion palkkion määrästä tai tarkastukseen käytettävistä tunneista. Tarkastuspalkkion maksaa yleensä osapuolet yhdessä, tai osapuolien pitää sopia keskenään kustannusten jakamisesta. Raatimestari toimittaa yleensä raporttinsa maksusuorituksia vastaan.

Hyödyllisiä linkkejä

Raatimestarit. RKL-Raati-puolueettomat asiantuntijat. https://www.raatimestarit.fi/index.php

RKL Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL. https://www.rkl.fi/